Home / EU-EXPORT / Eesti

Kontrollnimekirja meie klientide

Dokumentidele esitatavate suurenenud nõudmiste tõttu nõuab Saksamaa maksuamet koheselt eksportimisel EL liikmesriikidesse järgmisi dokumente ja andmeid.

1- Täielik ja täpne ettevõtte asukoha aadress, telefoninumber, faksinumber, elektronposti aadress, tegevusala/haru ja kui on olemas, siis internetiaadress, visiitkaart jne.

2- Euroopa käibemaksukohuslase identifikatsiooninumber.

3- Väljavõte äriregistrist, tegevusluba või ametliku tõendi koopia ettevõtte kohta (nt kaubandus – tööstuskojast).

4- Omaniku/osaniku/ärijuhi passikoopia ja

5- ja tema poolt allakirjutatud kauba äratoomise volikirja originaal, võimalikult pitseriga, kaubale järeleminejale autojuhile.

Kui meile ei suudeta dokumente esitada, millest selgub Teie ettevõttega seotus, võtame kautsjoni 19 % ostutehingu hinnast.

Kautsjoni summa tagastatakse Teile kohe järgmiste dokumentide esitamisel:

ametliku tõendi koopia Teie ettevõttega seotuse kohta, nt väljavõte äriregistrist, tegevusluba, ametlik tõend või kinnituskiri ettevõtte olemasolu kohta majandusorganisatsioonidelt (kaubanduskoda).