Home / EU-EXPORT / Polski

Lista kontrolna dla naszych klientów

Ze względu na zwiększone obowiązki dotyczące składania dokumentów i dokumentacji niemieckie urzędy skarbowe wymagają w trybie natychmiastowym przy eksporcie do krajów członkowskich Unii Europejskiej następujących dokumentów i informacji:

1- Pełny i dokładny adres firmy, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, podanie branży/gałęzi działania i w razie istnienia – adres strony internetowej, wizytówka, itd.

2- Europejski numer identyfikacji podatkowej (podatku obrotowego).

3- Kopie wyciągu z rejestru handlowego, dowodu działalności lub urzędowego dowodu rejestracji firmy (np. przez izbę handlową).

4- Kopia paszportu właściciela/wspólnika/prezesa zarządu, oraz

5- podpisane przez niego pełnomocnictwo do odbioru w oryginale, w miarę możliwości z pieczątką, dla kierowcy odbierającego towar.

Indien ons geen documenten ter beschikking gesteld kunnen worden, waaruit uw eigenschap als ondernemer blijkt, heffen wij een brogsom ter hoogte van 19% van de koopprijs.

Het bedrag van de borgsom wordt u onmiddellijk na ingang van de volgende documenten terugbetaald:

officieel bewijs van uw eigenschap als ondernemer; bijv. uittreksel uit het handelsregister, officiële bedrijfsvergunning, of bevestiging door de kamer van Koophandel en Fabrieken in kopie.