Home / EU-EXPORT / Romania

Lista de verificare pentru clientii nostri

Ca urmare a cerintelor crescute referitoare la documente, Ministerul German de Finante solicita imediat pentru exporturile în statele UE urmatoarele acte si informatii:

1- Adresa completa si exacta a firmei, numarul de telefon, numarul de fax, adresa de email, specificarea domeniului de activitate / bransa si, daca exista, adresa de internet, cartea de vizita, etc.

2- Codul unic de identificare european.

3- Extras din Registrul Comertului, dovada domeniului de activitate sau dovada oficiala a existentei firmei (de ex. de la Camera de Comert) în copie, din care sa reiasa detinatorul / asociatul / patronul.
4- Copie pasaport a detinatorului / asociatului / patronului.

5- Procura semnata de acesta pentru aducerea marfii, în original, cu stampila, pentru sofer.

Daca nu ne puteti pune la dispozitie documente, din care sa reiasa calitatea de patron, vom impune o cautiune în valoare de 19 % din pretul de cumparare.

Suma cautiunii vi se va înapoia imediat ce înaintati urmatoarele documente:

Dovada oficiala a calitatii de patron; de ex. extras din Registrul Comertului, dovada obiectului de activitate, dovada oficiala a firmei sau certificat de la asociatiile economice (Camera de Comert), în copie.