Home / EU-EXPORT / Svenska

Checklista för våra kunder

På grund av stigande dokumentationsplikter kräver det tyska skatteverket med omedelbar

verkan vid export inom EU-länderna följande underlag och informationer:

1- Fullständig och exakt företagsadress, telefonnummer, faxnummer, e-post-adress, bransch och om möjligt internetadress, visitkort osv.

2- Europeiskt Registrerungsnummer för mervärdesskatt (Moms-Nr.).

3- En kopia på handelsregisterutdrag, F-skattsedel eller registreringsbevis (t ex genom handelskammaren).

4- Passkopia av ägare/delägare/VD och

5- av honom undertecknad hämtningsfullmakt i original – helst med stämpel – för chauffören som hämtar.

Om inga motsvarande dokument av vilka er företagsegenskap framgår överlämnas till oss, kräver vi en garantisumma på 19 % av köppriset.

Denna garantisumma återbetalas omgående när vi erhållit när vi erhållit följande underlag:

Kopia på registreringsbevis som t ex handelsregisterutdrag, F-skattsedel eller intyg av handelskammaren.